← Go back to SkyPass Status

Network maintenance / Prace sieciowe

March 28, 2024 at 11:00 PM UTC

(PL) Game Servers Nodes (PL) Dedicated Servers (PL) VPS Nodes


[PL] W nocy 28.03.2024 (23:00 UTC+1) do 29.03.2024 (03:00 UTC+1) odbędą się prace w punkcie wymiany TPIX w Warszawie, trwające 90 minut. Może to spowodować wyższy ping z powodu przekierowania ruchu.

[EN] Maintenance is scheduled at the TPIX Exchange Point in Warsaw from 28.03.2024 (23:00 UTC+1) to 29.03.2024 (03:00 UTC+1) for 90 minutes. This may result in higher ping due to traffic rerouting.

Last updated: March 28, 2024 at 11:00 PM UTC